Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Fakturaer til Snedkerfirmaet Rister & Søn sendes som pdf-fil på mail til bogholderi@risterogsøn.dk

Hver pdf-fil må kun indeholde én faktura. Der må gerne være flere pdf-filer vedhæftet i samme mail.

Ved sager, hvor der skriftligt er aftalegrundlag på ekstraydelser/arbejder ud over det af Snedkerfirmaet Rister & Sønaccepterede tilbud, skal ekstraydelser/arbejder faktureres på en særskilt faktura.

Alle fakturaer, der sendes til Snedkerfirmaet Rister & Søn, skal være mærket med ordrenummer reference , udførelses adresse, navn på medarbejder hos Snedkerfirmaet Rister & Søn der har rekvireret arbejdet eller ydelsen samt skadenummer, hvis det er en forsikringsskade.

Hvis ovennævnte ikke fremgår af fakturaen, vil den blive afvist.

Fakturaer fra underentreprenører skal sendes senest 5 dage efter arbejderne er afsluttet og godkendt af kunden uden mangler.

Alle fakturaer skal være modtaget hos Snedkermester Kevin Rister på bogholderi@risterogsøn.dk senest d. 25. i måneden.

Hvis Snedkerfirmaet Rister & Søn modtager fakturaer efter d. 25. i måneden vil de først blive betalt sammen med fakturaer fra den efterfølgende måned.

Alle fakturaer, der er lavet i word, excel eller lignende tekstbehandlings program vil blive afvist. Fakturaer til Snedkerfirmaet Rister & Søn skal være lavet i et elektronisk økonomisystem.

Alle leverandører og underentreprenører er oprettet med betalingsbetingelserne 'løbende måned + 30 dage'.

Hvis der på fremsendte fakturaer er angivet andre betalingsbetingelser, vil dette ikke blive overholdt, med mindre der forudgående er lavet en særskilt, skriftlig aftale om afvigelse fra Snedkerfirmaet Rister & Søn generelle betalingsbetingelser med konduktør/bogholderi.​

Alle fakturaer medsendes billeder fra før, under og efter udførsel af opgaver for Snedkerfirmaet Rister & Søn

Det er leverandøres eller underentreprenørens eget ansvar og kigge på Snedkerfirmaet Rister & Søn inden arbejdet startes og Snedkerfirmaet Rister & Søn kan ikke stilles til ansvar for at leverandør eller under entreprenør ikke har læst disse betingelser. 

Følg med på facebook

Vi opdaterer vores Facebook løbende, så liker du os kan du følge med i hvad der sker og eventuelle tilbud.

Snedkerfirmaet Rister & Søn

Er du interesseret i et uforpligtende tilbud på din opgave, er du velkommen til at tage kontakt til os.